APLIKACJA

Okres izolacji oraz namnożenia komórek macierzystych w laboratorium VSC standardowo trwa 8 dni. o tym czasie komórki są wysyłane do lek. wet., o czym lek. wet. jest zawsze informowany z 2 dniowym wyprzedzeniem w celu umówienia pacjenta na dogodny termin podania (dzień i godzina).

Gotowe do podania komórki macierzyste są dostarczane w ampułkostrzykawkach i powinny zostać podane w ciągu 2 – 4 h od momentu dostarczenia. Do momentu podania komórki należy przechowywać w temperaturze pokojowej (18-22°C).

Podanie1          podanie2

Aplikacja komórek macierzystych jest szybka, lecz wymaga precyzji. Podanie to zabieg iniekcji terapeutycznej dawki komórek macierzystych zawieszonych w płynie fizjologicznym lub osoczu bogatopłytkowym we wskazane miejsce, tj., staw, ścięgno, więzadło, tkanka mięśniowa. Dawki terapeutyczne są zawsze dopasowywane indywidualnie do każdego pacjenta po konsultacji z prowadzącym lek. wet.

podanie3