BANKOWANIE  KOMÓREK MACIERZYSTYCH

CryopreservationDbając o dobrokomfort naszych pacjentów, część komórek macierzystych (2 dawki terapeutyczne) jest przechowywana w ciekłym azocie (bankowanie). Bankowanie pozwala uniknąć ponownego pobierania materiału biologicznego od pacjenta,  co wiąże się z dużym stresem i jednocześnie umożliwia powtórne i szybkie przygotowanie komórek macierzystych do podania przez lek. wet.

W Banku Komórek Macierzystych znajdują się komórki macierzyste wszystkich pacjentów laboratorium VSC.

BANKOWANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

Na wyraźną prośbę lek. wet. część przygotowanego dla pacjenta osocza bogatopłytkowego jest zamrażana w dawkach terapeutycznych w temperaturze -80°C.

cellBanking

Bankowanie w Banku Osocza Bogatopłytkowego umożliwia błyskawiczne przygotowanie osocza bogatopłytkowego do podania przez lek. wet.