TKANKA TŁUSZCZOWA – ŹRÓDŁO KOMÓREK MACIERZYSTYCH

 • Wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych. Katarzyna Jezierska-Woźniak, Dorota Nosarzewska, Anna Tutas, Anita Mikołajczyk, Michał Okliński, Marek Kajetan Jurkowski. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2010; 64: 326-332.
 • The biology of equine mesenchymal stem cells phenotypic characterization cell surface markers and multilineage differentiation. Jasmine Penny, Pat Harris, Kevin Shakesheff, Ali Mobasheri. Frontiers in Bioscience 17, 892-908, January 1, 2012
 • Mezenchymalne komórki macierzyste narzędziem terapeutycznym w regeneracji tkanek i narządów. Anna Bajek, Joanna Olkowska, Tomasz Drewa. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2011; 65: 124-132.
 • Izolacja i charakterystyka komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej. Joanna Olkowska-Truchanowicz. Postępy Biologii Komórki, Tom 35, 2008; Nr 4, 517-526.
 • Isolation Characterization and Differentiation Potential Canine Adipose Derived Stem Cells. N. M. Vieira, V. Brandalise, E. Zucconi, M. Secco, B. E. Strauss, and M. Zatz. Cell Transplantation, Vol. 19, pp. 279–289, 2010.
 • Characterization of adipose derived equine and canine mesenchymal stem cells after incubation in agarose hydrogel. Christina Schwarz, Uta Leicht, Inga Drosse, Veronika Ulrich, Volker Luibl, Matthias Schieker, Michael Röcken. Vet Res Commun (2011) 35:487–499.
 • Adipose Derived Stem Cells for Regenerative Medicine. Jeffrey M. Gimble, Adam J. Katz and Bruce A. Bunnell. Circulation Research 2007, 100:1249-1260.

OSTEOARTHRITIS

 • Use of autologous bone marrow mononuclear cells and cultured bone marrow stromal cells in dogs with orthopaedic lesions. A. Crovace, A. Favia, L. Lacitignola, M. S. Di Comite, F. Staffieri, E. Francioso. Vet Res Commun (2008) 32 (Suppl 1):S39–S44.
 • Stem Cells as a Treatment for Osteoarthritis. David D. Frisbie, Brent A. Hague, John D. Kisiday. 2007.
 • Production of canine mesenchymal stem cells from adipose tissue and their application in dogs with chronic-osteoarthritis of the humeroradial joints. Annalisa Guercio et al., Cell Biol. Int. (2012), 36, 189-194.
 • Evaluation of Adipose Derived Stromal Vascular Fraction or Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Osteoarthritis. David D. Frisbie, John D. Kisiday, Chris E. Kawcak, Natasha M. Werpy, C. Wayne McIlwraith. Inc. J Orthop Res 27:1675–1680, 2009.
 • Effect of Intraarticular Injection of Autologous Adipose Derived Mesenchymal Stem and Regenerative Cells on Clinical Signs of Chronic Osteoarthritis of the Elbow Joint in Dogs. Linda L. Black et al., Veterinary Therapeutics • Vol. 9, No. 3, Fall, 2008.
 • Adipose Derived Stem Cell Therapy in the Treatment of Canine Degenerative Joint Disease Secondary to Confirmation Abnormalities. Christine M. Meredith, 2010.

TERAPIA ŚCIĘGIEN I WIĘZADEŁ

 • Zerwane ścięgno. Olga Kulesza. Koń Polski, 10/2005.
 • Wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu urazów ścięgien i wiązadeł koni wyścigowych. Stanisław Jaworski. 2011, Projekt inżynierski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
 • Suspension of Bone Marrow Derived Undifferentiated Mesenchymal Stromal Cells for Repair of Superficial Digital Flexor Tendon in Race Horses. Simone Pacini et al., TISSUE ENGINEERING, Volume 13, Number 12, 2007.
 • Stem cells in veterinary medicine attempts at regenerating equine tendon after injury. Lucy E. Richardson et al.,  Trends in Biotechnology, 2007 Sep;25(9):409-16.
 • Regenerative Medicine for Tendinous and Ligamentous Injuries of Sport Horses. Lisa A. Fortier, Roger K.W. Smith. Vet Clin Equine 24 (2008) 191–201.
 • Isolation and implantation of autologous equine mesenchymal stem cells from bone marrow into the superficial digital flexor tendon as a potential novel treatment. R. K. W. Smith et al., Equine vet. J. (2003) 35 (1) 99-102.
 • Implantation of bone marrow derived mesenchymal stem cells demonstrates improved outcome in horses with overstrain injury of the superficial digital flexor tendon. Godwin et al.,  Equine Veterinary Journal 44 (2012) 25–32.
 • Harnessing the stem cells for the treatment of tendon injuries heralding a-new dawn. R. K. W. Smith, P. M. Webbon. Br J Sports Med. 2005 September; 39(9): 582–584.
 • Enhanced Suspensory Ligament Healing in 100 Horses by Stem Cells and Other Bone Marrow Components. Douglas J. Herthel, AAEP PROCEEDINGS /Vol. 47 /2001.
 • Clinical update on the use of mesenchymal stem cells in equine orthopaedics. D. D. FRISBIE and R. K. W. SMITH.  Equine vet. J. (2010) 42 (1) 86-89.