Od 2013 roku w laboratorium VSC trwają prace badawcze nad stworzeniem nowych produktów medycyny regeneracyjnej dla zwierząt.

PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY REGENERACYJNEJ:

VSC REGEN-GEL (2015)
hydrożel dla zwierząt z aktywnym czynnikiem wzrostu, który specyficznie przyspiesza regenerację ubytków skórnych u psów, kotów oraz koni.

VSC CYTOREGEN
inhibitor receptora interleukiny 1 (pies, koń).

VSC AUTOREGEN CARTILAGE
autologiczne komórki chrząstki (pies).

VSC AUTOREGEN CARTILAGE+
autologiczne komórki chrząstki z autologicznym, zaktywowanym osoczem bogatopłytkowym (pies).

VSC AUTOREGEN CORNE
autologiczne komórki rogówki (pies).

VSC CYTOREGEN CORNE
produkt regenerujący komórki rogówki (pies).

VSC GLIALREGEN CORE
komórki glejowe (pies).