INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELU

Dr Błażej Dolniak – zamiłowanie do zwierząt połączył z innowacyjną wiedzą naukową oraz osobowością naukowca, dlatego tak ważna jest dla niego koncentracja na wymiernych efektach.

Biotechnolog, z doktoratem z biologii molekularnej, ma na swoim koncie 16-letnie doświadczenie praktyczne, zdobyte w renomowanych instytucjach badawczych:

  • Max-Planck Institute for Plant Molecular Physiology (Golm, Niemcy),
  • Universität Potsdam, Institut für Biochemie und Biologie (Poczdam, Niemcy),
  • Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University, Department of Hematology/Oncology (Chicago, USA),
  • Charité – Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik m.S. Infektiologie und Pneumologie (Berlin, Niemcy),
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Biochemii (Wrocław, Polska),

gdzie przygotowywał i prowadził specjalistyczne projekty badawcze z wykorzystaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych.

Specjalizuje się w biotechnologii komórki, szlakach sygnalnych, biologii molekularnej (ekspresja genów, synteza białek), immunologii oraz badaniach in vitro.

Prywatnie miłośnik psów i właściciel pięknego konia Miss Aleksandry.

Chcesz skontaktować się z dr. Błażejem Dolniakiem?
Zadzwoń: +48 518 184 828
Napisz: b.dolniak@vetstemcell.pl